ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1) Πελάτες ΛΙΑΝΙΚΗΣ


Η εκτέλεση της παραγγελία σας στο σύνολο της και η παράδοση των εμπορευμάτων θα ολοκληρωθεί, εντός  

3- 5 εργάσιμων ημερών για όλη την Ελλάδα.

 

2) Πελάτες ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ


Η εκτέλεση της παραγγελία σας στο σύνολο της και η παράδοση των εμπορευμάτων θα ολοκληρωθεί, εντός  

4- 8 εργάσιμων ημερών για όλη την Ελλάδα και ανάλογα με το μέγεθος της παραγγελίας.

 

Ξύλου Έργα

Καβάλα, Ελλάδα | xilouerga@yahoo.com | 2510326310

© 2018 by Xilou Erga